Městské části • 2018

Městský obvod Ostrava-Jih

IČO 00845451

Dobrý zadavatel. Vše nevyhrává úzký okruh firem. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

1.
pořadí
82%
zIndex

Vyjádření zadavatele

K parametru Kvalita dat na Profilu zadavatel uvádí, že zjištění zIndexu podrobil vlastní podrobné analýze, na jejímž základě se ohrazuje zejména proti závěru zIndexu, dle kterého je k nalezení na profilu zadavatele pouze 59% veřejných zakázek uveřejněných ve VVZ. Zadavatel zastává názor, že vyjma čtyř případů, ve kterých lze připustit neúplnost uveřejněných dat, jsou veřejné zakázky ze strany zadavatele uveřejňovány úplně a transparentně ve struktuře, jež mu byla nabízena v průběhu sledovaného období poskytovatelem profilu zadavatele.

V případě, že je tato hodnota ovlivněna technickými překážkami ve strojové čitelnosti informací o VZ, nemá toto vliv na neomezený přístup k veřejným zakázkám ze strany dodavatelů a široké veřejnosti, ani transparentnost procesu zadávání. Strojovou čitelnost (dnes již neaktivního) profilu zadavatel dále prověřuje u původního poskytovatele profilu zadavatele, jehož se zjištění zIndexu výhradně týkají.

Zadavatel uvádí na pravou míru objem zakázek zadaných společnosti INTOZA s.r.o.: do celkové hodnoty zakázek byla v rozporu se skutečností opakovaně započtena částka 31 mil. Kč.

Vyjádření zIndexu

V prvé řadě gratulujeme ke skvělému výsledku. Komentář uvedeným nedostatkům

  1. Uvedené chyby se vyskytují ve strojovém rozhraní profilu zadavatele, kde řada starších zakázek není dostupná. Zadavatel tak porušuje vyhlášku - na vině však zřejmě je provozovatel profilu. Vliv na neomezený přístup k informacím zde nepochybně je - neboť informace nelze získávat z tohoto rozhraní. Veřejnost však zakázky může dohledat na webu profilu.
  2. Objem zakázek zadaných společnosti INTOZA vychází z dat uveřejněných městskou částí ve Věstníku, kdy původní zakázka i dodatek č. 2 byly chybně uveřejněny oba ve výši 31 mill Kč.


za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina Dodatek č. 2
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
Rekonstrukce budov
8
Ø4 v odvětví
Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
Stavební úpravy školních budov
12
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
INTOZA s.r.o.
5 66 223 520
VYKRUT zahradní služby a.s.
6 38 415 613
MH - STAVBY, s.r.o.
8 37 531 335
JVAgro Morava s.r.o.
5 30 462 258
BYSTROŇ Group a.s.
2 29 733 080
Ostatní dodavatelé 394 350 294 446

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

89%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 62% (37 z 60)
Necenová soutěž 23% (14 z 60)
Dělení zakázky na části 35% (21 z 60)
Elektronická aukce 5% (3 z 60)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

90%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,07

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 192)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (14 z 192)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 192)
Chybné IČO dodavatele 1% (2 z 192)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 192)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 192)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 192)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 1% (2 z 192)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 59% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,79 (Průměrný počet chyb na zakázku)