Městské části • 2018

Městská část Brno - Žabovřesky

IČO 44992785

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

12.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

11%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně - Žabovřeskách
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
2
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce bytových jader v BD Mozolky 53, 55, 57, 59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně - Žabovřeskách
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
„Regenerace školního hřiště ZŠ nám. Svornosti 7“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Zimní údržba chodníků, odstranění posypového materiálu a vyčištění chodníků včetně likvidace prorůstajícího plevele
Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby
3
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce kuchyně Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, Žabovřesky
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
1 47 316 173
FRAMA, spol. s r.o.
1 24 346 136
SYNER, s.r.o.
1 24 346 136
PROSTAVBY, a.s.
1 9 695 552
FCC Žabovřesky, s.r.o.
2 6 606 058
Ostatní dodavatelé 5 18 682 825

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 76%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)