Městské části • 2018

Městská část Brno-sever

IČO 44992785

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

46%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace a výměna výtahů
Výtahy
4
Ø3 v odvětví
VRANOVSKÁ 17c - REKONSTRUKCE
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Výměna oken v BD Hel. Malířové 4-14 v Brně
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Výměna oken v BD Vaculíkova 1-12 v Brně
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-sever
Zahradnické služby
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KONE, a.s.
2 79 682 000
KOMFORT, a.s.
1 25 200 000
Window Holding a.s.
1 19 043 842
RI OKNA a.s.
1 17 497 293
PET group, a.s.
5 15 857 852
Ostatní dodavatelé 24 117 341 862

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
"MERHAUTOVA 13 - REKONSTRUKCE - JŘBU 02"
Vícepráce
9 064 982
"MERHAUTOVA 13 - REKONSTRUKCE - JŘBU 01"
Vícepráce
2 393 037
"Oprava střechy na BD Cejl 68 v Brně - JŘBÚ"
Vícepráce
385 736
REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI POLIKLINIKY LESNÁ, BRNO (dodatečné služby)
Vícepráce
285 000

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 38)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 16% (6 z 38)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 38)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 38)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 38)
Chybný úřední název zadavatele 16% (6 z 38)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 38)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 38)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

4%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 33% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,18 (Průměrný počet chyb na zakázku)