Městské části • 2018

Městská část Brno-jih

IČO 44992785

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

17%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
PLOTNÍ 61 - REKONSTRUKCE DOMU PŘÍPADNĚ DEMOLICE DOMU A VÝSTAVBA NOVÉ BUDOVY
Stavební úpravy domů
2
Ø4 v odvětví
Modernizace a rekonstrukce výtahů v obecních domech sídliště Komárov
Výtahy
3
Ø3 v odvětví
Komplexní údržba veřejné zeleně a údržba chodníků
Zahradnické služby
3
Ø5 v odvětví
Komplexní údržba zeleně, údržba chodníků a obsluha odpadkových košů
Zahradnické služby
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
W.A.K., spol. s r.o.
1 17 450 053
Beta Control s.r.o.
1 6 344 000
PET group, a.s.
1 3 422 182
ROSSY service a.s.
1 2 961 120

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 75% (3 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 60% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)