Městské části • 2018

Městská část Brno - Nový Lískovec

IČO 44992785

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec
Opravy a modernizace budov
7
Ø5 v odvětví
Výměna výtahů v bytových domech ul. Kamínky 6, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Oblá 2, 14 v Brně – Novém Lískovci
Elektroinstalační práce
3
Ø3 v odvětví
Modernizace areálu MŠ Oblá v Brně – Novém Lískovci
Tepelné izolace
4
Ø4 v odvětví
Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně - Novém Lískovci, 1. etapa
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
6
Ø5 v odvětví
Modernizace sociálních zařízení ZŠ Kamínky I. etapa a II. etapa
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
1 11 880 342
Beta Control s.r.o.
1 9 814 539
JB Stavební, s.r.o.
1 7 788 000
SKYSCRAPER spol. s r.o.
1 7 338 260
Huslík s.r.o.
1 6 973 742
Ostatní dodavatelé 1 5 465 672

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 76%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

46%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,83 (Průměrný počet chyb na zakázku)