Městské části • 2018

Městská část Brno - Černovice

IČO 44992785

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace bytových jader Krausova
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Brno, Kneslova 28 II.
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Úklid bytových domů 2017
Úklidové služby
2
Ø4 v odvětví
Výměna vstupních dveří do bytů v BD 2017
Okna, dveře a související položky
4
Ø5 v odvětví
Výměna vstupních dveří do bytů v domech Húskova 6,8,10, Cornovova 49 a Húskova 27
Okna, dveře a související položky
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
1 14 489 721
Hrušecká stavební spol. s r.o.
1 14 489 721
PS BRNO, s.r.o.
1 9 596 217
PROSTAVBY, a.s.
1 7 900 000
MORAVOSTAV Brno, a.s.
2 7 661 793
Ostatní dodavatelé 7 10 984 610

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

26%
průměr 88%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (1 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 31% (4 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 62% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,46 (Průměrný počet chyb na zakázku)