Městské části • 2018

Městský obvod Ostrava - Slezská Ostrava

IČO 00845451

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

17.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 42%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
TRIMR s.r.o.
2 12 446 998
VUS Ostrava, s.r.o.
1 10 000 000
JANKOSTAV s.r.o.
1 6 896 999
JOROS s.r.o.
2 6 700 000
HAOSPOL s.r.o.
2 4 241 355
Ostatní dodavatelé 15 23 898 657

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (6 z 12)
Necenová soutěž 0% (0 z 12)
Dělení zakázky na části 17% (2 z 12)
Elektronická aukce 0% (0 z 12)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

67%
průměr 88%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu zákazníkovi v kategorii maloodběr pro období od 01.09.2017 do 01.01.2018
Krajní naléhavost
3 200 000
MODERNIZACE VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA - ICT vybavení
Předchozí zakázka bez nabídek
2 973 982

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (1 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (1 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 65% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,59 (Průměrný počet chyb na zakázku)