Městské části • 2018

Městská část Brno-Bystrc

IČO 44992785

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

15.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 42%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
2 48 243 189
SYNER, s.r.o.
1 21 197 878
FRAMA, spol. s r.o.
1 17 210 802
Karel Zeman
1 16 407 196
AQUA - GAS, s.r.o.
1 14 749 952
Ostatní dodavatelé 9 60 150 712

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 70% (7 z 10)
Necenová soutěž 0% (0 z 10)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 10)
Elektronická aukce 0% (0 z 10)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 6% (1 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (2 z 16)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

32%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,40 (Průměrný počet chyb na zakázku)