City parts • 2018

Městská část Brno-střed

IČO 44992785

Uncompetitive procedures are overused. The competition for contracts is low.

Buyer's statement

K analýze bychom chtěli uvést, že máme za to, že ji nelze považovat za zcela objektivní, jelikož plně nereflektuje situaci na trhu. Množství nabídek je třeba posuzovat zejména s ohledem na to, v jakém stavu se nachází dané odvětví. Například stavebnictví se potkává s nedostatkem některých materiálů a též s nedostatkem pracovních sil. Počet nabídek podávaných dodavateli v rámci jednotlivých výběrových řízení odpovídá aktuální situaci na trhu a dále též specifičnosti některých veřejných zakázek.

K hodnocení množství zakázek dle objemu je důležité doplnit, že uvedená data jsou nevypovídající. Např. v případě společnosti AGO-TOP, s.r.o. by se mohlo jevit, že tato je dodavatelem velkého množství zakázek, nicméně skutečně je dodavatelem pouze v jedné zakázce soutěžené v otevřeném řízení s velkým předmětem plnění.

Některé uvedené zakázky jsou velmi specifické. Specifičnost např. veřejných zakázek souvisejících s úklidem lokality historické jádro a lokality přednádražního prostoru spočívá ve využití nestandardních technologií čištění a dále ve vzájemné provázanosti úklidů těchto dvou na sebe navazujících lokalit. I s přehlédnutím k tomuto faktu dodavatel (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.), který na základě smlouvy z r. 2014 zabezpečuje čištění lokality historické jádro, následně uspěl i ve výběrovém řízení na čištění přednádražního prostoru a od 1. 10. 2017 jej udržuje na základě samostatné smlouvy uzavřené s MČ Brno-střed. Aplikace jednacího řízení bez uveřejnění v roce 2016 byla v případě úklidu tzv. přednádražního prostoru zvolena jako rychlé řešení reagující i na tehdy zhoršenou hygienickou situaci související s epidemií hepatitidy s tím, že následně bylo vypsáno transparentní otevřené zadávací řízení a smlouva vzešlá z JŘBU byla dohodou ukončena ke dni uzavření smlouvy nové.

Závěrem bychom rádi uvedli, že žádné z uvedených zakázek nebyly předmětem šetření ÚOHS.

zIndex comment

Děkujeme za stanovisko, k uvedeným připomínkám:

  1. Počet nabídek - je pravdou, že sektor stavebnictví je v útlumu, což ostatně dokládá naše nedávná studie . Stejným podmínkám jsou však vystaveni všichni porovnávaná zadavatelé, tedy to nic nemění na objektivitě hodnocení.
  2. U společnosti AGO-TOP, s.r.o. je jasně uvedeno, že získala pouze jednu zakázku.
  3. Vysvětlení JŘBU kritickou hygienickou situací považujeme za zcela korektní. Vzhledem k uvedenému je však relevantní otázka - bylo-li plnění předčasně ukončeno a nahrazeno smlouvou jinou, kolik z uvedených 40 mil. Kč tedy bylo čerpáno a za jaké období? Na profilu zadavatele informace o plněníke dnešnímu dni není uvedena: https://zakazky.brno-stred.cz/contract_display_1058.html
  4. ÚOHS skutečně v zkoumaném období jednu zakázku přezkoumával, viz toto rozhodnutí: http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-12817.html . Nicméně neshledal pochybení a zIndex proto nehodnotí MČ negativně.


za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

18%
average 42%

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

71%
average 63%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2 96,674,784
AGO-TOP, s.r.o.
1 40,731,798
Ing. arch. Michal Kristen, autorizovaný architekt
1 29,680,000
IMOS Brno, a.s.
1 25,879,911
KOMFORT, a.s.
1 25,749,807
Other suppliers 11 76,580,455

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

71%
average 65%
Tool Contracts count
Extended deadlines 62% (5 from 8)
Nonprice competition 29% (4 from 14)
Division into lots 0% (0 from 14)
E-auction 0% (0 from 14)
Innovative procedure 0% ( from 14)

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

55%
average 88%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního územní městské části Brno-střed a údržba veřejné zeleně ve správě MČ Brno-střed - lokalita Historické jádro, Úklid přednádražního prostoru
Outside directive scope
- 40,800,000

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

70%
average 76%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 29%
Average requirements modifications count 1.07

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

95%
average 89%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 19)
Final or estimated price not published 5% (1 from 19)
Procedure type not published 0% (0 from 19)
Missing supplier ID 0% (0 from 19)
Missing buyer ID 0% (0 from 19)
Wrong buyer name 16% (3 from 19)
Missing call for tenders 0% (0 from 19)
Missing winning price 0% ( from 19)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 19)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

50%
average 33%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 73% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.93 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of 15 tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders