Government • 2019

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

IČO 47672234

Buyer profile lacks mandatory machine readability. The competition for contracts is low.

27.
ranking
71%
zIndex

Buyer's statement

Stanovisko ČPZP k systému hodnocení zIndex a jeho konkrétním výsledkům

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) chápe smysl hodnocení zIndex jako hodnocení „dobré praxe“ nikoli jako hodnocení dodržení zákonných požadavků na zadávání veřejných zakázek. Toto je i uvedeno v popisu tohoto projektu. V rámci tohoto projektu je prováděno hrubé strojové srovnání dat bez bližšího prověřování konkrétních zakázek. V popisu algoritmů výpočtu jednotlivých indexů jsou uvedeny i případy znevýhodnění určitých zadavatelů a případů zadávacích postupů, které souvisí s použitým výpočetním modelem indexu a strojovým zpracováním. Toto je třeba zdůraznit při posuzování výsledků zIndexu. Přes všechny výhrady ČPZP vítá možnost porovnat svou praxi v oblasti veřejných zakázek s ostatními organizacemi v oboru.

ČPZP provedla posouzení některých hodnotících indexů s těmito výhradami:

Index „Počet nabídek“

Jako negativní nelze obecně hodnotit veřejnou zakázku, u které je uveden nulový počet nabídek. V hodnocení ČPZP se jedná o zakázky, kdy došlo k nesplnění některých podmínek v zadávací dokumentaci ze strany účastníků, technickým chybám účastníků, či nedodržení termínu odevzdání nabídky z důvodu nepřiměřeně dlouhých dob nahrávání nabídek do NENu. U těchto zakázek tedy nebyl fakticky nulový počet nabídek, ale nulový počet nabídek, které mohl zadavatel dle zákona hodnotit. Zakázky byly vypsány opakovaně a řádně dokončeny.


Konkrétně se jedná o zakázky:

  • „Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích“ – v tomto zadávacím řízení ČPZP obdržela jednu nabídku, která byla nesprávně zašifrována a nemohla být otevřena, proto ČPZP musela zadávací řízení zrušit a zahájit znovu. V opakovaném zadávacím řízení byly podány 4 nabídky a zadávací řízení bylo řádně dokončeno.
  • „Pořízení databáze lékových interakcí“ – bylo zadáváno opakovaně z důvodu nesplnění zákonných podmínek účastníkem, vzhledem k unikátnosti produktu byla podána jedna nabídka a zadávací řízení bylo řádně dokončeno.
  • „Rozvoj a podpora mobilní aplikace Zdraví v mobilu“ – z důvodů nedostupnosti NENu a chyby v šifrování nabídek bylo nutno opakovat, v opakovaném zadávacím řízení bylo podáno 5 nabídek a zadávací řízení bylo řádně dokončeno.
  • „Rehabilitačně rekondiční aktivity ambulantní formou“ – u této zakázky nebyl nulový počet nabídek, zakázka byla z teritoriálních důvodů rozdělena na 5 částí, přičemž do každé části se přihlásil vždy jen jeden účastník.


Taktéž porovnání s mediánem v daném oboru není v pořádku. ČPZP neprovádí zakázky v oboru veterinární péče, kam byla zařazena zakázka „Rehabilitačně rekondiční aktivity ambulantní formou“. Podobných chyb může být více, z časových důvodů ČPZP nezkoumala všechna porovnání.


Index „Pochybení dle ÚHOS“

Na základě toho, že je zde o odkaz na zakázku, kterou nezadávala ČPZP samostatně, a tato zakázka v jiných kritériích správně není zohledňována, nemůže být v hodnocení ČPZP jako samostatného zadavatele ani pro tento index použita.

Co se týká této konkrétní sdružené zakázky přes celé odvětví, rozhodnutí o pochybení je stále předmětem rozhodování příslušného soudu.

 

Index „Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech“

ČPZP nemůže souhlasit s tvrzením: „Ukazatel nebyl vyhodnocen. Z důvodu nedostatku zveřejněných dat nelze zadavatele objektivně srovnávat s ostatními.“ ČPZP pravidelně a v zákonných lhůtách zveřejňuje povinné informace a veškeré nákupy realizuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.


Index „Kvalita dat na Profilu“

Toto hodnocení je nevypovídající. ČPZP zveřejňuje veškeré údaje na svém profilu zadavatele. A to na webu profilzadavatele.cz a aktuálně na profilu v NEN od data zákonné nutnosti využívat tento nástroj. Oba profily dle jejich provozovatelů splňují požadavky na ně kladené, a proto ČPZP nemůže souhlasit s hodnocením, kde část zakázek nebo údajů s nimi spojených „nebyla nalezena“ či „nesouhlasí s věstníkem“ z technických důvodů.

Z oficiální stránky Profilzadavatele.cz:

„Nástroj profilzadavatele.cz slouží jako elektronický nástroj PROFIL ZADAVATELE ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a do 30. 9. 2016 ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jeho fungování splňuje veškeré požadavky zákona, jeho prováděcích právních předpisů i dalších zákonů.“

Funkčnost aktuálního profilu ČPZP v NENu je garantována státem.

Ing. Leo Večerek, ředitel ICT

Ing. Vladimír Matta, obchodní ředitel

JUDr. Martina Hajdová, specialista koordinace veřejných zakázek

 

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

36%
average 57%

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

98%
average 86%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
TENET Marketing s.r.o.
1 60,000,000
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
3 50,325,184
Lázně Luhačovice, a.s.
1 44,850,000
KOVOTOUR PLUS s.r.o.
1 36,464,000
Up Česká republika s.r.o.
1 32,200,000
Other suppliers 72 270,462,030

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

62%
average 43%
Tool Contracts count
Extended deadlines 22% (10 from 46)
Nonprice competition 46% (21 from 46)
Division into lots 26% (12 from 46)
E-auction 2% (1 from 46)
Innovative procedure 0% (0 from 46)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

75%
average 75%
Average values displayed

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

84%
average 75%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
„Upgrade transakčního IS Health Insurance systému na bázi Microsoft Dynamics“
Authorship rights
- 14,990,000
„Provozní podpora transakčního IS Health Insurance systému na bázi Microsoft Dynamics Navision“
Authorship rights
- 2,600,000
Rekonstrukce objektu Anglická 82/26, Praha – dodatečné práce a dodávky II
Additional works
- 2,015,022
Colours of Ostrava 2016
Authorship rights
- 620,000
Dodávky elektrické energie a plynu pro ČPZP
Contract modification
2,696,239 220,698 (+8%)

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

83%
average 64%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 0%
Cancelled contracts 11%
Average requirements modifications count 0.24
Average decision length 53.93 days

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

94%
average 90%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 4% (3 from 69)
Final or estimated price not published 16% (11 from 69)
Procedure type not published 0% (0 from 69)
Missing supplier ID 6% (4 from 69)
Missing buyer ID 1% (1 from 69)
Wrong buyer name 0% (0 from 69)
Missing call for tenders 0% (0 from 69)
Missing winning price 13% (9 from 69)
Contract modification by more than 50 % 0% (0 from 69)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

11%
average 57%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 47% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 1.08 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of 64 tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 4 tenders
1000K+ 1 tender