Government - small authorities • 2019

Technologická agentura České republiky

IČO 72050365

Applicants are discouraged by frequent competition modifications and cancellations. Buyer supports competition by providing extended deadlines for tender submissions.

Buyer's statement

Rádi bychom tímto reagovali k následujícím bodům:

Kvalita dat ve Věstníku

  • Neuvedený druh ZŘ - ve Věstníku formuláři F03 Oznámení o výsledku je zaškrtnuto jako druh řízení Inovační partnerství 
  • Neuveřejněná vítězná cena - jedná se RD, ve Věstníku formuláři F03 je uvedena cena za celou dobu RD
  • Neuvedena předpokládaná hodnota - nejedná se o povinnou hodnotu ve formuláři

2) Kvalita dat na profilu 

  • Druh řízení neodpovídá Věstníku -  na profilu lze zvolit možnost Řízení o inovačním partnerství  - to je dle § 70 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve formulářích do Věstníku je jako druh uvedeno Inovační partnerství, z toho plyne daná nesrovnalost 
  • Zakázka nenalezena na žádném profilu - jedná se o zrušenou VZ, na profilu se však nachází
  • Vítězná cena neodpovídá Věstníku - jedná se VZ se SD, IP, kde je ve výsledku uzavřena smlouva s více než jedním účastníkem ZŘ, na profilu je možno do pole Smluvní cena uvést jen jednoho
  • Dodavatel neodpovídá Věstníku - jedná se o RD, příp. SD, kde je více účastníků, na profilu jsou uvedeni
  • Počet nabídek neodpovídá Věstníku - na profilu vyplňujeme povinné údaje bezpodmínečně nutné pro úspěšné uveřejnění VZ 


Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

55%
average 58%
Largest contracts
Industry
Bids
Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Research and experimental development services
1
Ø1 in industry
Návrh a ověření inteligentního systému zabezpečení LED návěstidel v souladu s požadavky nařízení EU č.139/2014
Research and development services and related consultancy services
0
Ø1 in industry
Zajišťování komplexních cestovních služeb
Buyer profile data - no industry specification
9
Ø1 in industry
Rámcová smlouva na zajišťování komplexních cestovních služeb
Buyer profile data - no industry specification
9
Ø1 in industry
Pořízení informačního systému TA ČR a zajištění jeho provozu a rozvoje
Information systems
3
Ø2 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

95%
average 85%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Masarykova univerzita
5 24,371,171
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
1 21,829,999
Ahasware s.r.o.
2 21,432,781
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
2 20,000,000
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
2 16,634,856
Other suppliers 109 244,255,684

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

54%
average 34%
Tool Contracts count
Extended deadlines 23% (3 from 13)
Nonprice competition 12% (6 from 50)
Division into lots 2% (1 from 50)
E-auction 0% (0 from 50)
Innovative procedure 74% (37 from 50)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

59%
average 59%
Average values displayed

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

94%
average 84%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Rozšíření systému ISTA pro potřeby jiných poskytovatelů dle zákona č. 130/2002 Sb.
Technical exclusivity
- 3,795,830

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

28%
average 68%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 2%
Cancelled contracts 25%
Average requirements modifications count 0.13
Average decision length 200.86 days

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

95%
average 92%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (0 from 59)
Final or estimated price not published 19% (11 from 59)
Procedure type not published 7% (4 from 59)
Missing supplier ID 0% (0 from 59)
Missing buyer ID 2% (1 from 59)
Wrong buyer name 0% (0 from 59)
Missing call for tenders 0% (0 from 59)
Missing winning price 0% (0 from 59)
Contract modification by more than 50 % 0% (0 from 59)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

51%
average 65%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 100% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.51 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of 49 tenders under the law)
0-250K 1 tender
250K-500K 5 tenders
500K-1000K 4 tenders
1000K+ 20 tenders