Státní firmy • 2015

Česká Televize

IČO 00027383

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávky silové elektrické energie pro ČT
Elektrická energie
6
Ø4 v odvětví
Služby pevné kontribuce ČT
Telekomunikační služby
3
Ø2 v odvětví
Dodávky elektrické energie pro ČT
Elektrická energie
8
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce SK7
Televizní a audiovizuální přístroje
1
Ø2 v odvětví
Služby pevné kontribuce - dočasný provoz
Telekomunikační služby kromě telefonů a přenosu dat
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Elvia - Pro,spol.s r.o.
35 209 763 902
Pražská energetika, a.s.
2 161 568 079
O2 Czech Republic a.s.
8 134 512 346
Predistribuce, a.s.
1 116 000 000
Visual Unity a.s.
20 62 933 231
Ostatní dodavatelé 230 934 313 856

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

85%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 16% (10 z 61)
Necenová soutěž 51% (31 z 61)
Dělení zakázky na části 44% (27 z 61)
Elektronická aukce 3% (2 z 61)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

34%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 693 451 305
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 13 184 444 195
Nákupy celkem 14 877 895 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

36%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Distribuce elektrické energie pro ČT
Jediný dodavatel (technické důvody)
116 000 000
Služby pevné kontribuce - dočasný provoz
Krajní naléhavost
30 999 996
Licence, maintenance, rozvoj a údržba informačního systému PROVYS
Jediný dodavatel (technické důvody)
17 758 223
"Služby mobilní komunikace"
Předchozí zakázka bez nabídek
15 293 869
Výměna produkčního úložiště střižen AVID
Jediný dodavatel (technické důvody)
13 043 330

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

43%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 24%
Zrušené zakázky 19%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,63

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (4 z 303)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (11 z 303)
Neuvedený druh řízení 1% (4 z 303)
Chybné IČO dodavatele 7% (22 z 303)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 303)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 303)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (2 z 303)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (56 z 303)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

1%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 1% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,34 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 303)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (4 z 303)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (6 z 303)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 303)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 303)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 303)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (63 z 303)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 29%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.