Státní správa • 2015

Ministerstvo spravedlnosti

IČO 00025429

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Lumius, spol. s r.o.
3 372 958 235
C System Cz a.s.
1 122 128 000
Centropol Energy, a.s.
4 114 516 126
Ep Energy Trading, a.s.
2 113 993 063
O2 Czech Republic a.s.
2 77 407 568
Ostatní dodavatelé 49 618 194 950

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 374 508 584
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 709 188 006
Nákupy celkem 2 083 696 590

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

4%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 18%
Zrušené zakázky 32%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,04

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

9%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 15% (9 z 61)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (22 z 61)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 61)
Chybné IČO dodavatele 52% (32 z 61)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 61)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 61)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (3 z 61)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (6 z 61)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

58%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 74% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,90 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 61)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 61)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 61)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 61)
Insolvence dodavatele 2% (1 z 61)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 61)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (9 z 61)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Poskytnutí částí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.