Státní firmy • 2015

Diamo, státní podnik

IČO 00002739

Dobrý zadavatel. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

3.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem
Demolice a zemní práce
3
Ø4 v odvětví
Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem
Demolice a zemní práce
3
Ø4 v odvětví
Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem
Demolice a zemní práce
4
Ø4 v odvětví
Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem
Demolice a zemní práce
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Energie - stavební a báňská a.s.
2 992 908 852
Syner, s.r.o.
4 914 516 769
Smp Cz, a.s.
2 521 391 763
Lumius, spol. s r.o.
2 326 278 064
Rwe Energie, s.r.o.
1 197 900 000
Ostatní dodavatelé 227 1 943 386 361

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

80%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 17% (13 z 77)
Necenová soutěž 27% (21 z 77)
Dělení zakázky na části 25% (19 z 77)
Elektronická aukce 5% (4 z 77)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 5 475 955 409
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 5 475 955 409

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

79%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 21%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,32

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 243)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (28 z 243)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 243)
Chybné IČO dodavatele 4% (9 z 243)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 243)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 243)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (2 z 243)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (12 z 243)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

61%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,96 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 243)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 243)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (3 z 243)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 243)
Insolvence dodavatele 0% (1 z 243)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (14 z 243)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (33 z 243)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.