Kraje • 2016

Královéhradecký kraj

IČO 70889546

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná“
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
6
Ø6 v odvětví
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
9
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce historické budovy bývalého Ústavu hluchoněmých
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy Galerie moderního umění
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
II/501 Svatojánský Újezd - Choteč - Lužany - Špice
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
7
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

94%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
12 153 250 927
Colas Cz, a.s.
12 142 456 237
M - Silnice a.s.
12 133 910 875
Strabag a.s.
10 131 774 009
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
4 124 866 791
Ostatní dodavatelé 277 1 841 779 039

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

69%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 39% (56 z 145)
Necenová soutěž 35% (51 z 145)
Dělení zakázky na části 5% (7 z 145)
Elektronická aukce 1% (2 z 145)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 535 135 046
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 955 865 113
Nákupy celkem 4 491 000 158

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

61%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

66%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,09

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (1 z 327)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (47 z 327)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 327)
Chybné IČO dodavatele 4% (12 z 327)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 327)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 327)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (3 z 327)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (9 z 327)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (1 z 327)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 2% (7 z 327)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (2 z 327)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 327)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 327)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (23 z 327)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (25 z 327)