Státní správa • 2015

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

IČO 00022179

Dobrý zadavatel. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

2.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„NÁVRH A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI (ISKA)“
Informační systémy
7
Ø1 v odvětví
„UNIV 3 - ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ A HODNOTITELŮ“
Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
2
Ø2 v odvětví
„KONCEPT – ZAJIŠTĚNÍ KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ V OBLASTI PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ “
Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
2
Ø3 v odvětví
„UNIV 3 - ZAJIŠTĚNÍ INOVACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU UNIV“
Komunikační infrastruktura
2
Ø4 v odvětví
„UNIV 2 KRAJE - ZAJIŠTĚNÍ INFORMAČNÍ PODPORY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“
Komunikační infrastruktura
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Aquasoft spol. s r.o.
1 18 415 000
Pragodata Consulting, s.r.o.
2 14 321 000
Veryvision s.r.o.
1 7 949 380
Eufc Cz s.r.o.
1 7 920 000
B & J Holding,a.s.
2 7 067 196
Ostatní dodavatelé 22 49 847 631

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 136 284 814
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 303 339 830
Nákupy celkem 439 624 643

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
„NÚV – REKONSTRUKCE BUDOVY- DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE„
Neuveden
533 873

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 12%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,35

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 30)
Neuvedený druh řízení 3% (1 z 30)
Chybné IČO dodavatele 10% (3 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 10% (3 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 30)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

57%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 82% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,21 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 30)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 30)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 30)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 30)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 30)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 30)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 40% (12 z 30)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.