Malá města • 2016

Město Kaplice

IČO 00245941

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Školní, Kaplice
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Fantova, Kaplice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti Polikliniky Kaplice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti Kulturního domu Kaplice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místní komunikace Široká a SNP v Kaplici
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
9
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Faspro s.r.o.
4 50 329 199
Tangenta, spol. s r.o.
3 25 591 828
K - Building Cb, a.s.
1 7 867 091
Colas Cz, a.s.
1 5 337 498
Daňhel Agro a.s.
1 2 634 508
Ostatní dodavatelé 2 2 827 735

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti Polikliniky Kaplice
Dodatečné práce
836 304
Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Fantova, Kaplice
Dodatečné práce
53 954

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

46%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,57

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (3 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (2 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 42% (5 z 12)