Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

IČO 72050250

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

29.
pořadí
67%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební práce - realizace úspor energie - Policie ČR Pardubice, Na Spravedlnosti 2516
Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými službami
9
Ø14 v odvětví
Strukturovaná kabeláž a elektroinstalace pro VT - 2. etapa
Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami
5
Ø6 v odvětví
Zajištění stavební připravenosti IOS KŘP Pardubického kraje
Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami
8
Ø6 v odvětví
Strukturovaná kabeláž a elektroinstalace pro VT - 3. etapa
Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami
5
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce skladů KŘP Pardubického kraje
Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami
10
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ag Com, a.s.
5 29 061 567
B & J Holding,a.s.
1 17 918 126
Az Stavební Heřmanův Městec s.r.o.
3 8 671 761
Rudolf Kmoch, spol. s r.o.
3 4 828 142
Marhold a.s.
1 4 296 130
Ostatní dodavatelé 23 26 858 585

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

77%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 91 634 316
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 363 134 237
Nákupy celkem 454 768 553

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

65%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (2 z 36)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 36)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 36)
Chybné IČO dodavatele 14% (5 z 36)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 36)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 36)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 36)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 28% (10 z 36)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

72%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,39 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 3% (1 z 36)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 36)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 36)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 36)
Insolvence dodavatele 8% (3 z 36)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (2 z 36)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (8 z 36)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.