We rate all 13 regions of Czech Republic. • 2016

Kraj Vysočina

IČO 70890749

Uncompetitive procedures are overused. Tender documentation is well prepared, thus there is no need to modify or cancel the procedure.

Buyer's statement

Kraj Vysočina cítí jako nutnost reagovat na výsledky Hodnocení zakázek krajů zveřejněného na http://www.zindex.cz/. Vedení Kraje Vysočina trvá a je schopno na veřejně přístupných materiálech deklarovat plnění všech zákonných povinností, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy, proto ho výsledek hodnocení značně překvapil.

 Při bližší analýze dat, ze kterých hodnocení vycházelo, bylo zjištěno, že autoři si účelově vybrali pouze zdroje dat, které nic nevypovídají o plnění sledovaných zákonných povinností a ze zdrojů hodnocení záměrně zcela vyřadili zdroje dat, které jsou pro plnění zákonných povinností přímo vyhrazené (profil zadavatele). Tyto zdroje tudíž nemají statut zákonného zdroje informací.

Dále byly sledovány parametry, které jsou tak, jak byly použity, pro hodnocení správnosti postupu zadavatele zcela irelevantní (např. počet uchazečů, kteří podali nabídku v otevřených nadlimitních zadávacích řízeních – jde o objektivní skutečnost, kterou zadavatel není schopen nijak ovlivnit, naopak, pokud by ji ovlivňoval, postupovat by diskriminačně a netransparentně).   

 Jako ukázku nekvalitní práce tohoto výzkumu, který je podle informací ze  zdrojových www zpracováván pod hlavičku Univerzity Karlovy, uvádíme jednu vytýkanou chybu:  

U veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel je ve „výzkumu“ týmu Univerzity Karlovy uvedeno jako chyba „Nezveřejnění vítězné nebo předpokládané ceny“, v detailu chyby je ale uvedený odkaz na profil zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_1844.html, což je ale odkaz veřejné zakázky Dodávka zemního plynu (maloodběr)  a u této zakázky jsou vítězné a předpokládané ceny zveřejněny. Veřejná zakázka Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel je zveřejněna na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_2152.html, kde je počet nabídek jasně patrný a předpokládaná i vítězná cena je zveřejněna.

 Výsledky proto považujeme za absolutně irelevantní, účelové a celé hodnocení za velmi neodborně zpracované.  Je nám velice líto, že pod takto nekvalitně a s chybami zpracovanou analýzou figuruje mimo jiné i jméno instituce, která je obecně velice uznávanou a váženou odbornou autoritou.

zIndex comment

K reakci kraje Vysočina:

úvodem podotýkáme, že kraj obdržel výsledky spolu s žádostí o připomínky s předstihem před publikací. Na rozdíl od řady ostatních krajů tuto možnost před uveřejněním nevyužil. Ke konkrétním připomínkám:

1) Hodnocení vychází z dat ve Věstníku veřejných zakázek, který je jediným uceleným zdrojem dat o veřejných zakázkách v ČR. Tvrzení kraje, že Věstník nemá statut zákonného zdroje informací považujeme za chybné a odrážející překvapivou neznalost zákona. (Věstník je zaveden v § 17 zákona 137/2006 Sb., a povinnosti na uveřejňování v něm jsou široce odkazovány napříč celým zákonem - příkladmo § 83, § 84, § 146)

2) Kraj považuje počet nabídek v zakázce za irelevantní skutečnost, kterou nemá možnost ovlivnit. Odkazujeme v tomto na odpovědi na často kladené dotazy 1 a 3, které kraji byly zaslány s předstihem spolu s předběžnými výsledky. Ve zkratce: zadavatel samozřejmě míru konkurence v zakázce možnost ovlivnit má, zejména nastavením kvalifikačních kritérií a specifikací zakázky. Dobrou praxí s ohledem na princip hospodárnosti je navíc provádění průzkumu trhu s cílem zvolit vhodné parametry zakázky vedoucí k přiměřené soutěži.

3) Ve věci zakázky Mobilního pracoviště: Jak bylo uvedeno v bodě 1, hodnocení vychází z Věstníku veřejných zakázek, kam zadavatel má povinnost uveřejnit mimo jiné cenu. Tato povinnost plyne z § 146 zákona o veřejných zakázkách, resp. z pravidel pro uveřejňování ve Věstníku. Zadavatel tuto povinnost porušil a je podle toho negativně hodnocen. Nadto dle našeho názoru tím samým krokem porušil i elementární zásadu transparetnosti stanovenou § 6 téhož zákona. Konečně uveřejněný odkaz nevede na profil ale na server VsechnyZakazky.cz, následně do Věstníku, i v tomto se kraj zřejmě mýlí.

Namísto obvinění z účelových spiknutí bychom ze strany kraje ocenili přiznání nedostatků (které nejsou až tak závažné) a snahu o lepší hodnocení v příštím období. Hodnocení provádíme prakticky stejnou metodikou už čtyři roky, realizovali jsme s ní hodnocení měst, státní správy nebo nemocnic. Jedná se o precizní matematický výpočet, který nemůžeme zásadně ovlivnit, ani kdybychom chtěli. Tvrzení o účelovém zpracování hodnocení tedy odmítáme jako nejen neopodstatněné, ale i reálně nemožné.

za tým zindex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

70%
average 69%
Largest contracts
Industry
Bids
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 in industry
Stavby - 04, komunikace
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø5 in industry
„II/405 Příseka - obchvat“
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 in industry
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Pojištění
3
Ø2 in industry
II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
Stavební úpravy pro komunikace
10
Ø5 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

93%
average 90%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Colas Cz, a.s.
27 480,583,329
Eurovia Cs, a.s.
11 267,605,137
M - Silnice a.s.
7 247,140,161
E.on Energie, a.s.
9 193,303,724
Pks stavby a.s.
11 160,698,509
Other suppliers 453 2,695,042,252

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

78%
average 76%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (53 from 0)
Nonprice competition 7% (9 from 137)
Division into lots 28% (38 from 137)
E-auction 1% (2 from 137)
Innovative procedure 0% ( from 137)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

77%
average 76%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 4,056,061,388
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 2,738,732,421
Total 6,794,793,809

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

45%
average 69%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
Sociální služby – Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním – Jihlava
Jediný dodavatel (technické důvody)
- 28,928,707
Sociální služby – Azylový dům pro rodiče s dětmi – Žďár nad Sázavou
Jediný dodavatel (technické důvody)
- 28,928,707
Sociální služby – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Jihlava
Jediný dodavatel (technické důvody)
- 28,928,707
Sociální služby – Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením – Jihlava
Jediný dodavatel (technické důvody)
- 28,928,707
Sociální služby – Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním – Havlíčkův Brod
Jediný dodavatel (technické důvody)
- 28,928,707