Nemocnice • 2015

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

IČO 27661989

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže.

8.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Diagnostika na vybrané analytické metody vč. bezplatné výpůjčky analyzátorů
Diagnostika
2
Ø2 v odvětví
Realizace opatření úspor energie v areálu krajské nemocnice T. Bati, a.s.
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
6
Ø4 v odvětví
Poskytování servisních služeb vybrané RTG techniky
Údržba radiokomunikačních zařízení
1
Ø1 v odvětví
Zateplení budovy č. 23 – chirurgický pavilon KNTB, Zlín
Rekonstrukce budov
2
Ø5 v odvětví
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - zateplení budov
Práce na fasádách
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
5 90 339 977
Pharmacy - distribuce léčiv s.r.o.
29 90 231 885
Philips Česká republika s.r.o.
3 68 491 275
Abbott Laboratories, s.r.o.
2 63 201 268
Imos Brno, a.s.
1 47 825 191
Ostatní dodavatelé 147 344 356 885

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 30% (12 z 40)
Necenová soutěž 8% (3 z 40)
Dělení zakázky na části 58% (23 z 40)
Elektronická aukce 0% (0 z 40)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 864 103 313
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 124 324 687
Nákupy celkem 2 988 428 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

59%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Poskytování servisních služeb vybrané RTG techniky
Jediný dodavatel (technické důvody)
45 837 075
Modernizace přístroje magnetická rezonance Philips Intera 1,5T
Jediný dodavatel (technické důvody)
22 100 000
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - centrální objekt - projektová dokumentace
Jediný dodavatel (technické důvody)
20 500 000
Poskytování servisních služeb - centrální ředění cytostatik - CytoCare
Jediný dodavatel (technické důvody)
6 500 000
Podpora provozu klinického informačního systému FONS Akord
Krajní naléhavost
4 922 528

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,14

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 187)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (15 z 187)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 187)
Chybné IČO dodavatele 1% (2 z 187)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 187)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 187)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 187)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (19 z 187)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

92%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,33 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 2% (4 z 187)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 187)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 187)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 187)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 187)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (5 z 187)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (24 z 187)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

50%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.