Kraje • 2016

Středočeský kraj

IČO 70891095

Dobrý zadavatel. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

3.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 69%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
DS Uhlířské Janovice -Dostavba stávající budovy
Dostavba budov
14
Ø5 v odvětví
II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD
Stavební úpravy pro komunikace
19
Ø5 v odvětví
Pojištění odpovědnosti za újmu Nemocnic Středočeského kraje
Pojištění odpovědnosti za škodu
3
Ø2 v odvětví
Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
POJIŠTĚNÍ MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU, PŘEPRAVY, PŘERUŠENÍ PROVOZU A ODPOVĚDNOSTI STŘEDOČESKÉHO KRAJE, JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH SUBJEKTŮ
Pojištění
4
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 90%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
M - Silnice a.s.
11 191 648 768
Colas Cz, a.s.
13 191 262 534
Hochtief Cz a. s.
8 182 025 073
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
3 146 846 684
Strabag a.s.
25 144 707 837
Ostatní dodavatelé 220 1 542 729 038

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

70%
průměr 76%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 42% (34 z 81)
Necenová soutěž 6% (5 z 81)
Dělení zakázky na části 11% (9 z 81)
Elektronická aukce 0% (0 z 81)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 76%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 467 092 621
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 92 682 627
Nákupy celkem 2 559 775 248

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 69%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 62%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,60

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 16% (46 z 280)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (18 z 280)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 280)
Chybné IČO dodavatele 2% (7 z 280)
Chybné IČO zadavatele 2% (7 z 280)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 280)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (8 z 280)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (33 z 280)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 280)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 280)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (8 z 280)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 280)
Insolvence dodavatele 0% (1 z 280)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (6 z 280)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (33 z 280)