Státní firmy • 2015

Pražská informační služba

IČO 00064491

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Online marketingová kampaň Prahy na sociálních sítích a internetu na období 36 měsíců
Reklamní a marketingové služby
2
Ø3 v odvětví
Výběr komunikační agentury pro online marketingovou kampaň Prahy na sociálních sítích a internetu v letech 2014 - 2016
Reklamní a marketingové služby
7
Ø3 v odvětví
Zajištění služeb souvisejících s podporou kongresové turistiky na období 36 měsíců
Reklamní a marketingové služby
1
Ø3 v odvětví
Nákup reklamní plochy a polep plochy dopravního letounu
Reklamní a marketingové služby
2
Ø3 v odvětví
Informační kiosky Pražské informační služby
Informační panely
4
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mediacom Praha s.r.o.
1 41 490 074
Havas Worldwide Prague a.s.
1 7 677 248
Dynamo design s.r.o.
2 5 435 000
Prague Convention Bureau, o.s.
1 4 998 950
České aerolinie a.s.
1 4 900 000
Ostatní dodavatelé 7 20 986 940

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

65%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 5)
Necenová soutěž 80% (4 z 5)
Dělení zakázky na části 20% (1 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

76%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 86 328 212
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 62 834 632
Nákupy celkem 149 162 844

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Havarijní oprava zdi - Ctěnice
Krajní naléhavost
1 708 656

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,14

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (1 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 23% (3 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

15%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 15% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,17 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (1 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (2 z 13)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.