Malá města • 2016

Město Týn nad Vltavou

IČO 00245585

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace městské letní plovárny v Týně nad Vltavou
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Modernizace expozic městského muzea v Týně nad Vltavou
Výstavní zařízení
2
Ø2 v odvětví
Týn nad Vltavou: Zateplení městské polikliniky - II. etapa - op. ř.
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Výstavba páteřní komunikace v kasárnách Týn nad Vltavou - II. etapa
Výstavba silnic
7
Ø5 v odvětví
Zateplení městské polikliniky - II. etapa
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ohl Žs, a.s.
1 54 895 000
Eurovia Cs, a.s.
2 16 188 862
" M plus " spol. s r.o.
1 12 884 187
Metrostav a.s.
1 11 778 212
Edikt a.s.
1 11 075 162
Ostatní dodavatelé 11 36 439 418

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (2 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 17)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 6% (1 z 17)