Státní správa • 2015

Česká republika - Kancelář Senátu

IČO 63839407

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

Vyjádření zadavatele

Vážený pane Skuhrovče,

v příloze Vám zasíláme vyjádření Kanceláře Senátu k výsledkům hodnocení veřejných zakázek (podlimitních a nadlimitních) zIndex pro Kancelář Senátu.

 

Kancelář Senátu považuje konečný výsledek hodnocení za zkreslený a nekorektní, nepodávající objektivní obraz o míře naplnění zákonné povinnosti k uveřejňovaní údajů o veřejných zakázkách ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.

 

 

 

S uveřejněním výsledků hodnocení ve stávající podobě zásadně nesouhlasíme a žádáme pečlivou revizi hodnocení a v návaznosti na to úpravu konečného výsledku.

 

Celé vyjádření naleznete v příloze.

S pozdravem

 

Mgr. Pavlína Heřmánková

 

ředitelka Odboru vnějších vztahů a služeb

Vyjádření zIndexu

Vážená paní Heřmánková, reaguji tímto na Vaše stanovisko k hodnocení zIndex. Dovolte mi prosím obsajnit jednotlivé body a dílčí nepřesnosti.

-) Obecně nesouhlasíme s tezí, že věci jako počet nabídek nebo koncentrace dodavatelů zadavatel nemůže ovlivnit. Je věcí zadavatele jak dělá průzkum trhu, jak fragmentuje zakázky, jak specifikuje kvalifikační kritéria, jak komunikuje s uchazeči - což jsou vše prvky které uvedené indikátory významně ovlivňují.

1) KIVS - dle metodiky uveřejňování ve Věstníku je ZPŘ identifikováno jako otevřené řízení s poznámkou v sekci VI.2. Takto zakázka uveřejněna nebyla, nepovažujeme ji proto za ZPŘ nýbrž JŘBU v souladu s údaji uveřejněnými ve Věstníku.

Oprava střechy - s Vaším stanoviskem souhlasíme. V kvantitativním srovnání sledujícím objem jřbu jej sice zohlednit nelze, ale přesně k těmto účelům je určen prostor pro vyjádření zadavatele nad samotným hodnocením - uvítáme, využijete-li jej k vysvětlení, že toto jřbu fakticky proběhlo na základě řáné soutěže. Naše hodnocení je na principu "comply or explain" - a negativní hodnocení nebereme nutně jako známku špatného zadávání zadavatele, ale jen potřeby vysvětlit toto chování. Toto je přesně ten případ.

2) Nezveřejnění oznámení - pod evidenčním číslem 237454 bylo uveřejněno pouze Oznámení o zadání zakázky. Dále viz často kladené dotazy bod 5. http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq

Nezveřejnění ceny - nedošlo k uveřejnění předpokládané hodnoty, což metodika uveřejnění vyžaduje.

3) Uvedené položky musejí být dle vyhlášky 133/2012 Sb. uvedeny na profilu explicitně a dále musejí být dostupné ve strojově čitelném rozhraní. Jejich uvedení v závěrečné zprávě je z tohoto ohledu považováno za nedostatečné (a přirozeně jej nejde strojově kontrolovat). Poznámce k duplicitě a následujícímu textu rozumím jen částečně (není příliš jasně formulována). Jde-li o problém, že jedno pochybení je v hodnocení zohledňováno vícekrát, pak toto platí jen částečně - díváme se na zakázky v profilu po jednotlivých letech, tedy jedna zakázka je vidět vícekrát a rozhraní pro kontrolu ji pro úplnost vypisuje. V hodnocení je ale správně zohledněna jen jednou. V případě že máte další pochybnosti, prosím o konkretizaci připomínky.

Poznámce o zakázkách před účinností zákona 137/2006 nerozumím už vůbec - čerpáme pouze z dat věstníku (od 1.6.2006) a strojově čitelných profilů (1.1.2013), neumím si představit jak by se nám v hodnocení objevila zakázka staršího data. Můžete prosím uvést konkrétní příklad?

Dovolím si poznamenat, že v tomto ukazateli patříte rozhodně k lepším zadavatelům - obdobné chyby na profilu jsou velice časté (i s ohledem na různorodou kvalitu uveřejňovacích nástrojů jaké jsou k dispozici), čili bychom byli rádi, kdybyste zde hodnocení opravdu brali spíše jako konstruktivní zpětnou vazbu pro budoucí zveřejňování, než ambici dělat skandály kvůli vcelku marginálním opomenutím.

4) Dodržení lhůty u žádosti podle zákona 106 bylo prověřeno a hodnocení ještě před zveřejněním opraveno. Za chybu se omlouváme

Jinak budeme rádi za textové vyjádření na stránce s hodnocením - minimálně k tomu jřbu je zcela na místě, uživatelé se k němu snáze dostanou a nebudete kvůli nám zbytečně špatně vnímáni. V případě dalších připomínek a dotazů se na mě neváhejte obrátit.

za tým zIndex

Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Konsit a.s.
2 16 206 429
C System Cz a.s.
5 8 511 021
M-tech, s.r.o.
1 5 731 933
Škoda Auto a.s.
1 4 782 863
Corpus Solutions a.s.
1 4 682 248
Ostatní dodavatelé 3 3 547 212

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 50% (2 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

25%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 47 219 982
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 714 661 192
Nákupy celkem 761 881 174

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

19%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 29%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,13

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

44%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (1 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (1 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 13)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

32%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,42 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (1 z 13)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.