Státní správa • 2015

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

IČO 67779999

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Ozdravné pobyty formou lázeňské péče
Lázeňské služby
4
Ø3 v odvětví
Dodávky náhradních dílů pro osobní vozidla značky Škoda, VW a AUDI
Náhradní díly pro vozidla pro přepravu zboží, pro dodávky a automobily
2
Ø3 v odvětví
Nákup stravovacích šeků
Stravenky
2
Ø3 v odvětví
Ozdravné pobyty formou lázeňské péče
Lázeňské služby
4
Ø3 v odvětví
Smluvní zajištění systémové a aplikační podpory platformy Lotus Domino Notes ZSMV a podpora Active Directory
Služby programového vybavení
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Apm Automotive s.r.o.
3 70 193 734
Škoda Auto a.s.
1 63 998 965
Lázně Velichovky a. s.
1 25 111 994
Porsche Česká republika s.r.o.
2 24 638 012
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
1 20 627 996
Ostatní dodavatelé 30 123 992 290

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 8)
Necenová soutěž 12% (1 z 8)
Dělení zakázky na části 88% (7 z 8)
Elektronická aukce 12% (1 z 8)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 332 485 155
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 039 840 231
Nákupy celkem 1 372 325 386

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 61%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

35%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 19%
Zrušené zakázky 37%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,15

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 38)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 16% (6 z 38)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 38)
Chybné IČO dodavatele 5% (2 z 38)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 38)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 38)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 38)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 21% (8 z 38)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,78 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 38)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 38)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 38)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 38)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 38)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 38)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (5 z 38)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.