Malá města • 2016

Město Kuřim

IČO 00281964

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
11
Ø5 v odvětví
Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Zhotovitel projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“
Architektonické, technické a plánovací služby
2
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi
Stavební úpravy pro komunikace
10
Ø5 v odvětví
II/385 KUŘIM PRŮTAH
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Aquasys spol. s r.o.
1 13 793 000
Habau Cz s.r.o.
1 9 752 353
Privileg, spol. s r.o.
4 7 374 790
Archteam Projektová Kancelář s.r.o.
1 7 200 000
Topstav s.r.o.
1 6 998 883
Ostatní dodavatelé 12 29 785 171

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (3 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

49%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

47%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 38%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (1 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (3 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 20)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 20)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (2 z 20)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 20)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 20)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (3 z 20)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 10% (2 z 20)