Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kuřim

IČO 00281964

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

89%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Městská sportovní hala v Kuřimi
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
MĚSTO KUŘIM – ZŠ KUŘIM – VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH VÝUKOVÝCH KAPACIT – NOVOSTAVBA - 2. ETAPA: NOVOSTAVBA (2)
Stavební práce
25
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi
Stavební úpravy pro komunikace
10
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
PKS stavby a.s.
7 127 728 850
E.PROXIMA, s.r.o.
1 66 688 342
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
1 15 389 660
TOPSTAV s.r.o.
1 6 998 883
H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.
1 6 649 097
Ostatní dodavatelé 11 12 356 531

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 86% (6 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 291 122 973
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 323 803 098
Nákupy celkem 614 926 072

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

39%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (3 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)