Malá města • 2016

Město Vratimov

IČO 00297372

Dobrý zadavatel. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence. O zakázky je dostatečná konkurence.

45.
pořadí
77%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Skutečnosti, které nemohou obce ovlivnit, by neměly být hodnoceny  jako "špatně"  a pro zajištění objektivního hodnocení  by se dle mého názoru v hodnocení postupu obcí neměly objevit vůbec.   Například dary dodavatelů politickým stranám nijak nemohou ovlivnit výběr  odavatele. Nelze je z tohoto důvodu např. vyloučit ze soutěže a obce to většinou ani nevědí. V našem případě bylo hodnoceno jako pochybení, tedy "špatně" , dar politické  straně, která v obci ani nekandidovala do zastupitelstva a  pokud je mi známo, nemá zde ani žádnou organizační složku. Jedná se konkrétně o dar straně ANO od jednoho z dodavatelů. Obdobně je to u zveřejňování výsledků hospodaření dodavatelů v obchodním rejstříku.  Taková kritéria zkreslují pohled na správnost postupu obcí při zakázkových řízeních a výběru dodavatelů a mohou vzbuzovat neodůvodněnou domněnku možné korupce tam, kde vůbec nebyla.   JUDr. Dagmar Hrudová, starostka města Vratimova

Vyjádření zIndexu

Hodnocení registruje každý dar dodavatele politické straně jako potenciální střet zájmů, čímž může zadavatelům potenciálně křivdit. Nicméně v případě Vratimova registrujeme dary dodavatelů mimo jiné TOP 09 a ČSSD, tedy stranám vládnoucí koalice (byť v relativně malé výši). Zde je riziko střetu zájmů reálné a město by se s ním mělo vypořádat. za tým zInde.cz Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň - I. etapa
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Zajištění bankovního úvěru na akci: „Úvěrový rámec ve výši 50.000.000,- Kč pro financování investičních akcí města Vratimova“
Poskytování úvěrů
2
Ø2 v odvětví
Stavební úpravy MŠ Vratimov
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce škvárového hřiště na UT3G, Vratimov – II.
Stavební úpravy sportovních zařízení
3
Ø4 v odvětví
Provádění údržby objektů v majetku a správě města Vratimova 2014-2017
Stavební montážní práce
5
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Gasco spol. s r.o.
1 78 900 000
Mh - Stavby, s.r.o.
8 19 688 659
Komerční banka, a.s.
1 17 726 742
Prostavby, a.s.
3 11 519 906
Axiom line spol. s r.o.
3 10 755 489
Ostatní dodavatelé 23 47 892 454

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

78%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

77%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 39)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 46% (18 z 39)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 39)
Chybné IČO dodavatele 3% (1 z 39)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 39)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 39)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 39)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 39)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 39)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 39)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 39)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 39)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 39)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (6 z 39)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (12 z 39)