Státní správa • 2015

Záchranný útvar Hzs Čr

IČO 75152304

Konkurence je nedostatečná. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

29.
pořadí
67%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Automobily nákladní terénní spolufinancované z Integrovaného operačního programu - opakované vyhlášení II.
Motorová vozidla pro zvláštní účely
2
Ø3 v odvětví
Zemní stroje spolufinancované z Integrovaného operačního programu
Stroje pro hlubinné a povrchové dobývání a stavební stroje
1
Ø2 v odvětví
Souprava tahače spolufinancovaná z Integrovaného operačního programu
Motorová vozidla pro velké zatížení
1
Ø3 v odvětví
Jeřáb automobilní spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu
Jeřáby pro nákladní automobily
2
Ø3 v odvětví
Bagr sací spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu - opakované vyhlášení
Specializovaná vozidla
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Partner-ipex s.r.o.
1 32 766 598
Zeppelin Cz s.r.o.
1 23 755 112
Čkd Mobilní Jeřáby a.s.
3 18 539 380
Centrum Morava Auto, s.r.o.
1 15 075 000
Hagemann a.s.
2 10 185 318
Ostatní dodavatelé 9 24 307 100

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 124 628 510
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 158 746 898
Nákupy celkem 283 375 409

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Oprava vyprošťovacího automobilu AV-30 po dopravní nehodě
Krajní naléhavost
1 399 380

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

41%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (3 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (3 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

63%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 79% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,79 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (3 z 17)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 56%

Neposkytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.