Státní firmy • 2015

Ostravské komunikace, a.s.

IČO 25396544

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Víceúčelová vozidla pro silniční údržbu
Vozidla silniční údržby
1
Ø2 v odvětví
Přístavba a nástavba objektu C - dispečinku v areálu OK, a.s.
Stavební práce na průmyslových budovách
6
Ø3 v odvětví
Vozidla pro silniční údržbu
Vozidla silniční údržby
2
Ø2 v odvětví
Souvislá údržba místní komunikace ul. Horní
Obnova povrchu vozovky
11
Ø5 v odvětví
Nákup asfaltu
Produkty odvozené z ropy a z uhlí
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Croy s.r.o.
4 40 909 970
Bohemia Asfalt, s.r.o.
3 34 022 930
Firesta-fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
2 32 818 016
Zogal Union s.r.o.
2 20 275 000
Strabag a.s.
1 9 785 146
Ostatní dodavatelé 15 51 512 475

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

82%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 7)
Necenová soutěž 0% (0 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 29% (2 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 189 323 539
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 573 518 601
Nákupy celkem 762 842 140

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

75%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Nákup asfaltu
Krajní naléhavost, Předchozí zakázka bez nabídek
13 089 850

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

44%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 27)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 27)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 27)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 27)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 27)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 27)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 27)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 63% (17 z 27)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

23%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 30% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,02 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 27)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 4% (1 z 27)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 27)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 27)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 27)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (2 z 27)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 26% (7 z 27)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.