Státní firmy • 2015

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČO 00007536

Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

17.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 52%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

6%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mnd Drilling & Services a.s.
3 1 654 028 193
Garnets Consulting a.s.
1 62 409 000
Rekultivační Výstavba Most, a.s.
6 30 028 610
Centropol Energy, a.s.
16 27 280 577
Rem plus s.r.o.
2 15 473 820
Ostatní dodavatelé 37 105 296 701

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 24% (6 z 25)
Necenová soutěž 0% (0 z 25)
Dělení zakázky na části 24% (6 z 25)
Elektronická aukce 0% (0 z 25)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 920 422 013
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 107 366 987
Nákupy celkem 2 027 789 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,10

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 65)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 65)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 65)
Chybné IČO dodavatele 6% (4 z 65)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 65)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 65)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (1 z 65)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (4 z 65)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

48%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 75% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,45 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 65)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 65)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (2 z 65)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 65)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 65)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 65)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 23% (15 z 65)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.