Státní firmy • 2015

Vop Cz, s.p.

IČO 00000493

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

5.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka vysokozdvižných vozíků
Vysokozdvižné vozíky
3
Ø4 v odvětví
Přístavba haly k objektu č.79 a č. 67
Stavební práce
23
Ø5 v odvětví
Dodávka obráběcího centra včetně technologie
Obráběcí centra
4
Ø2 v odvětví
Svařovací robot a polohovadlo I.
Stroje pro pájení, letování nebo svařování a přístroje k povrchovému kalení
2
Ø3 v odvětví
Dodávka svařovacích robotů a polohovadel včetně technologie
Stroje pro pájení, letování nebo svařování a přístroje k povrchovému kalení
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

93%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Železo Hranice s.r.o.
24 167 347 658
Thyssenkrupp Ferrosta, spol. s r.o.
17 143 556 298
Expono Steelforce, a.s.
16 127 282 963
Ferona, a.s.
17 113 721 840
Be Group s.r.o.
9 101 548 000
Ostatní dodavatelé 212 1 176 451 486

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

80%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 26% (43 z 166)
Necenová soutěž 1% (1 z 166)
Dělení zakázky na části 86% (143 z 166)
Elektronická aukce 1% (2 z 166)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 849 589 655
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 800 775 345
Nákupy celkem 3 650 365 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu pro VOP CZ, s.p.
Neuveden
18 206 675
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro VOP CZ, s.p.
Neuveden
18 206 675
Dodávka laserového pálícího stroje IV.
Předchozí zakázka bez nabídek
11 430 000
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro VOP CZ, s.p
Neuveden
8 175 480
Sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu pro VOP CZ, s.p.
Neuveden
8 175 480

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,23

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

84%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 297)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (107 z 297)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 297)
Chybné IČO dodavatele 2% (7 z 297)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 297)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 297)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 1% (4 z 297)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (11 z 297)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

74%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,83 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 297)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (2 z 297)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 297)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 297)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 297)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (1 z 297)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (74 z 297)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.