Státní správa • 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí

IČO 00551023

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Správa lokální ICT infrastruktury
Péče o počítačové zařízení
4
Ø1 v odvětví
Centrální dodávka elektrické energie pro Českou republiku – Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené organizace
Elektrická energie
3
Ø4 v odvětví
Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_II.
Služby informačních technologií
1
Ø1 v odvětví
ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP LZZ A ESF
Marketingové služby
4
Ø3 v odvětví
SYSTEMIZACE rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Intelek spol. s r.o.
1 112 000 000
Hewlett-packard s.r.o.
3 73 523 400
Pražská energetika, a.s.
1 72 840 506
Anect a.s.
1 69 091 353
Ogilvy & Mather spol. s r.o.
1 64 488 510
Ostatní dodavatelé 163 806 469 139

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

81%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 61% (31 z 51)
Necenová soutěž 29% (15 z 51)
Dělení zakázky na části 61% (31 z 51)
Elektronická aukce 6% (3 z 51)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

47%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 250 294 691
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 4 382 519 134
Nákupy celkem 5 632 813 825

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

22%
průměr 61%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,22

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

51%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (8 z 170)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (15 z 170)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 170)
Chybné IČO dodavatele 3% (5 z 170)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 170)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 170)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 5% (8 z 170)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (4 z 170)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 170)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 170)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (6 z 170)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 170)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 170)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 170)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (22 z 170)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.