Nemocnice • 2015

Fakultní nemocnice Brno

IČO 65269705

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

8.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2013
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví
Inhibitory TNF alfa I.
Imunosupresiva
5
Ø3 v odvětví
Inhibitory TNF alfa II.
Imunosupresiva
4
Ø3 v odvětví
Pojištění odpovědnosti za škodu II
Finanční a pojišťovací služby
1
Ø1 v odvětví
Sdružené služby dodávky plynu II
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

87%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Centropol Energy, a.s.
2 225 301 150
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
19 142 958 991
Alliance Healthcare s.r.o.
6 130 756 766
Promedica Praha Group, a.s.
6 90 407 063
Imos Brno, a.s.
2 71 309 903
Ostatní dodavatelé 138 671 210 995

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 26% (17 z 66)
Necenová soutěž 3% (2 z 66)
Dělení zakázky na části 61% (40 z 66)
Elektronická aukce 0% (0 z 66)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

35%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 404 965 693
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 9 783 373 807
Nákupy celkem 11 188 339 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

70%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Podpora aplikací AMIS*H a mpa včetně všech modulů NIS ve FN Brno
Neuveden
19 915 200
Technické zhodnocení stávající kardangiografické linky
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
15 700 000
Imunoreagencie pro OKB
Jediný dodavatel (technické důvody)
14 800 000
Ozařovač transfuzních přípravků II
Předchozí zakázka bez nabídek
13 536 000
FN Brno - modernizace a obnova přístrojového vybavení - Rekonstrukční SW a HW k CT
Jediný dodavatel (technické důvody)
11 500 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 1%
Zrušené zakázky 12%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,46

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 1% (1 z 175)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (5 z 175)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 175)
Chybné IČO dodavatele 10% (18 z 175)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 175)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 175)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (14 z 175)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 1% (1 z 175)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

90%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 96% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,24 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 175)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 175)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 175)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 175)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 175)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 175)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 19% (33 z 175)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

25%
průměr 33%

Podmíněné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.