Malá města • 2016

Město Vimperk

IČO 00250805

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení ZŠ Vimperk
Stavební úpravy školních budov
8
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Vimperk- části díla opce II.
Stavební úpravy školních budov
neuveden
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Vimperk
Stavební úpravy školních budov
neuveden
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Vimperk
Stavební úpravy školních budov
1
Ø5 v odvětví
Zateplení ZŠ Vimperk - část díla opce
Stavební úpravy školních budov
neuveden
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

19%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Salvete spol. s r.o.
7 181 881 564
Aldast, spol. s r.o.
1 28 569 222
Strabag a.s.
2 10 905 840
Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o.
1 5 326 862
Topkarmoto s.r.o.
1 4 449 000
Ostatní dodavatelé 10 13 752 877

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 25% (1 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

2%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zateplení ZŠ Vimperk- části díla opce II.
Neuveden
30 095 243
Zateplení ZŠ Vimperk
Neuveden
29 557 199
Zateplení ZŠ Vimperk
Neuveden
29 391 851
Zateplení ZŠ Vimperk - část díla opce
Neuveden
29 291 165
Zateplení ZŠ Vimperk
Neuveden
29 273 220

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 18% (4 z 22)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 9% (2 z 22)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 22)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 22)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 22)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 22)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 22)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (3 z 22)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

61%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 22)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 22)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (1 z 22)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 22)
Insolvence dodavatele 9% (2 z 22)
Dar od dodavatele politickým stranám 5% (1 z 22)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 32% (7 z 22)