Hospitals • 2015

Institut Klinické A Experimentální Mediciny

IČO 00023001

Large volume of money is spent without open competition. Data on buyer profile have relatively good quality.

Buyer's statement

 

Dobrý den,

 

děkujeme za Vámi zaslanou analýzu, níže zasílám výhrady IKEM k daným bodům.

 

Rádi bychom zároveň upozornili na Vaše velmi nestandardní chování, kdy během lhůty Vámi určené pro naše komentáře a připomínky, jsou na web průběžně doplňována data a nové informace. Na tuto skutečnost nijak neupozorníte, pokud bychom výsledky za dané období nekontrolovali opakovaně, vyjadřovali bychom se k jiným hodnotám, než jsou aktuálně na webu. Takové chování považuje IKEM za neprofesionální.

 

 

PODÍL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA CELKOVÝCH NÁKUPECH

 

Uvádíte, že hodnota vysoutěžených veřejných zakázek za předmětné období je 1 542 041 669 Kč. Tato částka neodpovídá realitě, zejména z těchto důvodů:

 

      ·      nezapočítali jste plnění ze smluv uzavřených na základě veřejných zakázek před sledovaným obdobím. Objektivní metodika by měla zahrnovat smlouvy uzavřené i plněné v rámci sledovaného období.

 

      ·      centrální nákup energií a počítačové techniky je prováděn zřizovatelem (Ministerstvem zdravotnictví). Tato skutečnost ve Vámi uvedených údajích nebyla zohledněna.

 

      ·      veřejné zakázky malého rozsahu a z E-tržiště nejsou započítány vůbec (není povinností je zveřejňovat ve Věstníku veřejných zakázek)

 

      ·      v řadě případů byly sčítány celkové ceny s cenami jednotkovými.

 

Pokud zohledníte výše uvedené připomínky, podíl veřejných zakázek se téměř zdvojnásobí.

 

 

KONZISTENTNÍ JEDNÁNÍ

 

Zde uvádíte 39 % zrušených zakázek. K tomuto, stejně jako další zadavatelé, uvádíme, že ve sledovaném období byla povinnost zadavatele v případě jen jedné nabídky, zadávací řízení zrušit. Toto opět nebylo zohledněno.

<br/>

 

POČET NABÍDEK

 

Zde uvádíte například u Mechanické srdeční podpory III jako referenční průměr v odvětví 3 nabídky. Chceme upozornit, že ani k dnešnímu dni, neexistuje v ČR více než jeden jediný dodavatel.

 

IKEM jako superspecializované centrum využívá/zavádí nejmodernější technologie. Bohužel často nemají více dodavatelů. Je potřeba brát v potaz, že IKEM často jako první v republice zavádí nové technologie a postupy, které nemají často ani v Evropě obdoby a s tím je právě spojen také počet výrobců. Často se stane, že existuje jen jeden na celém světě. Mnohdy i malý detail v rámci technologie může rozhodovat o životě a smrti.

<br/>

VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ PODPORUJÍCÍ SOUTĚŽ

 

Uvádíte, že zadavatel neuskutečnil za dané období žádnou elektronickou aukci. V příloze naleznete přehled všech e-aukcí za předmětné období, a to především na doporučené komodity od MMR. Zde nastavte správný počet 57 e-aukcí.

 

Prosím o zapracování výtek a Vaši zpětnu vazbu. 

 

Ing. Lubomír Matěna, MHA<br/>Vedoucí Odboru nákupu a investic<br/>Institut Klinické a experimentální medicíny

 

zIndex comment

1) PODÍL VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA CELKOVÝCH NÁKUPECH
Jak popisuje odkazovaná metodika výpočtu ( http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech ). K takové nepřesnosti skutečně u ukazatele dochází. Je nicméně do značné míry vyvážena zakázkami vysoutěženými v závěru období, jejichž plnění již do obodobí nespadá. Pokud nicméně došlo těsně před sledovaným obdobím k vysoutěžení abnormálně velké zakázky, jejíž efekt by převážil, uznáváme, že může tento ukazatel být podhodnocený (viz odkazovaná metodika). Proto náš ukazatel funguje na principu "Comply or explain", může zde být obdobná skutečnost IKEMem uveřejněna, aby veřejnost dostala pokud možno vyváženou informaci o Vaší zadávací praxi. V takovém případě by se samozřejmě nejednalo o špatnou praxi.

2) KONZISTENTNÍ JEDNÁNÍ
Zákonné podmínky byly pro všechny zadavatele v tomto směru stejné, nelze tedy hovořit o tom, že by povinnost rušit zakázky při jediné nabídce Váš institut jakkoliv znevýhodňovala.

3) POČET NABÍDEK
Rozumím danému vysvětlení (snad jen argument o jediném dodavateli v ČR naráží na fakt, že každý uchazeč nemusí být nutně z ČR). Obdobně s 1) je vhodné zde zveřejnit konkrétní prohlášení, zejména ve smyslu odlišnosti IKEMu od ostatních nemocnic nakupujících obdobné zboží (např. pro kategorii "Přístroje pro podporu srdeční funkce" je běžná konkurence v ČR 3 nabídky, v soutěži na tyto přístroje byla u IKEMu podána jediná. Byly-li v případě IKEM nakupovány speciální materiály, kde toto není reálné, je vhodné takovou skutečnost popsat.

4) VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ PODPORUJÍCÍ SOUTĚŽ
zIndex pracuje metodicky s daty z Věstníku veřejných zakázek, kde žádná elektronická aukce IKEMu není evidována (u jiných zadavatelů jsou přitom běžné). Je možné, že byly prováděny elektronické aukce menšího charakteru, nicméně ve srovnání soutěžení většich zakázek elektronickou aukcí je IKEM podpůrměrný.

Závěrem bych rád uvedl, že plně respektujeme svým způsobem unikátní pozici IKEMu, která v některých indikátorech omezuje vypovídací schopnost našeho indexu při srovnání s jinými nemocnicemi. Takové skutečnosti je však vhodné detailněji popsat - ze zveřejněných dat toto nevyplývá.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

37%
average 57%
Largest contracts
Industry
Bids
IKEM Praha - Mechanická srdeční podpora III
Přístroje pro podporu srdeční funkce
1
Ø3 in industry
IKEM- dodávky humánních léčivých přípravků - imunosupresiva III
Imunosupresiva
1
Ø3 in industry
IKEM dodávky humánních léčivých přípravků - imunosupresiva
Imunosupresiva
2
Ø3 in industry
IKEM dodávky humánních léčivých přípravků - antivirotika
Antivirotika pro systémové použití
4
Ø4 in industry
Výstavba Pavilonu Z7
Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
8
Ø6 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

82%
average 69%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Astellas Pharma s.r.o.
2 271,595,874
Omnimedics Cz s.r.o.
4 245,321,942
Pharmos, a.s.
10 224,554,724
Alliance Healthcare s.r.o.
3 93,504,218
Metrostav a.s.
4 80,892,442
Other suppliers 104 610,728,150

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

79%
average 82%
Tool Contracts count
Extended deadlines 0% (11 from 0)
Nonprice competition 34% (30 from 89)
Division into lots 67% (60 from 89)
E-auction 0% (0 from 89)
Innovative procedure 0% ( from 89)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

50%
average 45%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 1,542,041,669
Small scale tenders 0
Unregulated purchases 4,685,572,831
Total 6,227,614,500

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

26%
average 78%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Original contract (Kč) Contract modification / NPWP (Kč)
IKEM Praha - Mechanická srdeční podpora III
Krajní naléhavost
- 210,350,877
IKEM- dodávky humánních léčivých přípravků - imunosupresiva III
Předchozí zakázka bez nabídek
- 172,219,740
"IKEM-Systém pro krátkodobou srdeční podporu II"
Jediný dodavatel (technické důvody), Jediný dodavatel (právní důvody)
- 20,473,043
IKEM - Mechanická srdeční podpora (řídící a energetické jednotky a systémové ovladače)
Jediný dodavatel (technické důvody)
- 8,853,286
IKEM – Servisní zajištění rtg techniky Siemens
Jediný dodavatel (technické důvody)
- 2,852,800

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

59%
average 53%
Type of flaw Result
Issued tenders without published result 6%
Cancelled contracts 39%
Average requirements modifications count 0.35

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

86%
average 83%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 1% (1 from 127)
Final or estimated price not published 14% (18 from 127)
Procedure type not published 1% (1 from 127)
Missing supplier ID 3% (4 from 127)
Missing buyer ID 0% (0 from 127)
Wrong buyer name 0% (0 from 127)
Missing call for tenders 6% (7 from 127)
Missing winning price 0% ( from 127)
Contract modification by more than 50 % 0% ( from 127)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

81%
average 45%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 95% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.60 (average mistakes per contract)
Are small scale tenders published on a buyer profile? (Compared to quantity of tenders under the law)
0-250K 0 tenders
250K-500K 0 tenders
500K-1000K 0 tenders
1000K+ 0 tenders

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

89%
average 89%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 127)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 1% (1 from 127)
Subcontractor share above 50 % 0% (0 from 127)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 127)
Supplier bankruptcy 0% (0 from 127)
Supplier donating to political party 1% (1 from 127)
Supplier did not publish financial results on time 18% (23 from 127)

Information provision

Has buyer answered our information request?   detailed info 

50%
average 33%

Conditional disclosure

Buyer responded within 15 days legal limit.