Nemocnice • 2015

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

IČO 00635162

Profil zadavatele obsahuje vysoké množství chyb. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 57%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Perfect Distribution a.s.
3 182 270 757
B. Braun Medical s.r.o.
6 72 327 107
Metrostav a.s.
1 69 894 562
Vostav Morava a.s.
4 68 682 299
Inkos-ostrava, a.s.
1 24 750 000
Ostatní dodavatelé 119 109 738 053

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 82%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 542 187 213
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 368 772 287
Nákupy celkem 1 910 959 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

85%
průměr 78%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

41%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 27%
Zrušené zakázky 35%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,55

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 135)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (6 z 135)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 135)
Chybné IČO dodavatele 4% (5 z 135)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 135)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 135)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 2% (3 z 135)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (10 z 135)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

28%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 37% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,98 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 135)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 135)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 135)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 135)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 135)
Dar od dodavatele politickým stranám 7% (9 z 135)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (28 z 135)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.