Státní správa • 2015

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

IČO 00023841

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

43.
pořadí
65%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.
1 7 300 000
Centrum andragogiky, s.r.o.
1 5 404 410
První Chráněná Dílna s.r.o.
1 3 261 178
Darothore a.s.
1 2 782 800
Phdr. Miroslav Dobeš
2 2 000 000
Ostatní dodavatelé 15 7 207 325

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

32%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 37 096 769
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 325 338 865
Nákupy celkem 362 435 634

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Poskytování služeb dodavatele vzdělávacích služeb kurzu „Poskytnutí neodkladné nemocniční péče (ATLS)“
Jediný dodavatel (právní důvody)
800 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

0%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

70%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (2 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

21%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 25% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,60 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 21)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 21)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 21)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 21)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 21)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 21)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 5% (1 z 21)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.