Státní firmy • 2015

Technické služby Zlín, s.r.o.

IČO 60711086

Dobrý zadavatel. Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

7.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba
Výstavba skládek odpadů
11
Ø5 v odvětví
Dodávka speciálního stroje pro hutnění odpadu na skládce - kompaktoru
Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
4
Ø2 v odvětví
Nádoby na biologický odpad o objemu 240 litrů
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
2
Ø3 v odvětví
Velkokap. vozidlo 3osé pro svoz směsného komunálního a objemného odpadu včetně vážícího systému
Vozidla pro sběr odpadků
2
Ø3 v odvětví
Velkokapacitní vozidlo 3osé pro svoz směsného komunálního a objemného odpadu včetně vážícího systému
Vozidla pro sběr odpadků
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Skanska a.s.
1 9 883 635
A-tec servis s.r.o.
2 9 640 000
Awp s.r.o.
1 7 492 000
Elkoplast Cz, s.r.o.
1 5 472 500
Euro Sol s.r.o.
1 4 259 500
Ostatní dodavatelé 5 11 825 407

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 48 573 043
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 103 220 768
Nákupy celkem 151 793 811

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 73%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,36

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 9% (1 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

66%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (2 z 11)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.