Státní správa • 2015

Česká školní inspekce

IČO 00638994

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

7.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení ŠVP, implementaci metodik hodnocení a platformy pro vzdělávání
Vývoj programového vybavení pro oblast vzdělávání
3
Ø1 v odvětví
Zajištění zasedacích místností a občerstvení pro pořádání seminářů v rámci ČR
Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
6
Ø2 v odvětví
Zajištění služeb správy, provozu a uživatelské podpory všech informačních systémů projektu
Podpora programového vybavení
2
Ø1 v odvětví
Upgrade a doplnění HW a SW serverové platformy ČŠI
Informační systémy a servery
3
Ø2 v odvětví
ČŠI Praha - Obnova autoparku 2013 II
Osobní vozidla
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
itelligence, a.s.
3 43 048 800
Caleum a.s.
3 13 712 150
Nh Car, s.r.o.
3 11 662 650
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
1 8 771 731
Stavby Fišer s.r.o.
2 4 868 512
Ostatní dodavatelé 5 9 416 831

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 91 480 675
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 228 853 603
Nákupy celkem 320 334 278

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
ČŠI Praha - Obnova autoparku 2013 II
Neuveden
4 886 950

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 4%
Zrušené zakázky 54%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,13

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (2 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (1 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 6% (1 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 35% (6 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

42%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 69% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,55 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 12% (2 z 17)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 17)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 17)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 17)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 17)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 17)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (2 z 17)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.