Státní firmy • 2015

Technické sítě Brno, akciová společnost

IČO 25512285

Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně
Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
6
Ø4 v odvětví
Rámcová smlouva na dodávku materiálu
Sloupy pouličního osvětlení
2
Ø3 v odvětví
Zhotovení jednotlivých stupňů projektových dokumentací obnovy jednotlivých částí VO Statutárního města Brna
Technické projektování
7
Ø3 v odvětví
Sanace primárního kolektoru v úseku TG0- Š1- I.ETAPA
Stavební úpravy tunelů, šachet a podchodů
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce části úseku Svitavské nábřeží mezi šachtami š6a - š24
Stavební úpravy tunelů, šachet a podchodů
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
3 103 091 451
Elektro S.m.s., spol. s r.o.
2 37 315 901
Dopravoprojekt Brno a.s.
1 20 000 000
Unicab, s.r.o.
2 11 000 000
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
1 7 474 706
Ostatní dodavatelé 14 39 394 031

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

26%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 218 276 091
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 3 076 847 909
Nákupy celkem 3 295 124 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
SERVISNÍ SMLOUVA
Neuveden
333 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,10

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 23)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 23)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 23)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 23)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 23)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 23)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 4% (1 z 23)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 23)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

13%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 18% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,22 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 23)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 23)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 23)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 23)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 23)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 23)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 39% (9 z 23)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.