Státní firmy • 2015

Tepvos, spol. s r.o.

IČO 25945793

Dobrý zadavatel. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

7.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
6
Ø5 v odvětví
Nákup energií pro společnost Tepvos, spol. s r.o., město Ústí nad Orlicí a jím založené a zřízené organizace
Zemní plyn
3
Ø3 v odvětví
Zákaznické a školící centrum TEPVOS, Ústí nad Orlicí
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví
Dodávka systému městské karty pro město Ústí nad Orlicí
Čtecí zařízení pro magnetické karty
2
Ø2 v odvětví
Pořízení samosběrného zametacího stroje
Zametací vozy
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

3%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Smp Cz, a.s.
1 594 294 524
Pragoplyn, a.s.
1 23 839 673
Matex Hk s.r.o.
1 12 472 214
V-elektra, a.s.
1 7 430 723
Ivar a.s.
1 6 842 375
Ostatní dodavatelé 4 5 213 397

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 33% (1 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 731 447 278
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 0
Nákupy celkem 731 447 278

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

62%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (2 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 11% (1 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 11% (1 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (2 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

66%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 87% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,94 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 11% (1 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (1 z 9)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 29%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.