Státní správa • 2015

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČO 60460580

Dobrý zadavatel. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Zadavatel se nevyhýbá soutěžení podle zákona.

17.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2015
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví
Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO
Úklidové služby
5
Ø8 v odvětví
Zateplení objektu internátu A1 – Vyškov, Víta Nejedlého
Stavební práce
16
Ø5 v odvětví
Zateplení objektu internátu - Brno, Tučkova 23
Stavební práce
19
Ø5 v odvětví
Přáslavice - plynofikace a decentralizace kotelen
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Lumius, spol. s r.o.
2 177 853 403
E.on Energie, a.s.
3 168 234 345
Pragoplyn, a.s.
9 163 341 965
Ep Energy Trading, a.s.
7 142 888 206
Expol Hk, s.r.o.
6 58 926 389
Ostatní dodavatelé 98 658 112 515

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (6 z 30)
Necenová soutěž 3% (1 z 30)
Dělení zakázky na části 57% (17 z 30)
Elektronická aukce 0% (0 z 30)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 378 330 522
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 841 865 605
Nákupy celkem 2 220 196 126

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Moravská Třebová, Jevíčská 7 - internát
Předchozí zakázka bez nabídek
11 505 041
Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízení AS-PO
Krajní naléhavost
4 657 191
Dodatečné stavební práce na akci:Rekonstrukce budovy č. 2 - Jaroměř
Předchozí zakázka bez nabídek, Dodatečné práce
2 597 288
Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce internátu v Hradci Králové, Heyrovského č.p. 1213, 2. A 5. etapa"
Dodatečné práce
2 533 782
Dodatečné stavební práce na akci "Rekonstrukce ubytovny ul. Pilotů, Praha 6 - Ruzyně"
Dodatečné práce
1 879 504

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

58%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 9%
Zrušené zakázky 30%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,71

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

38%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 125)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 28% (35 z 125)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 125)
Chybné IČO dodavatele 3% (4 z 125)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 125)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 125)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 125)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (5 z 125)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

54%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 78% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,26 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 1% (1 z 125)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 125)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 1% (1 z 125)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 125)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 125)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (4 z 125)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (15 z 125)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 56%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.