Státní firmy • 2015

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

IČO 49451871

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž
Stavební práce na výstavbě úpraven vody
4
Ø4 v odvětví
„Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky“
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Úvěr na rekonstrukci a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž
Poskytování úvěrů
3
Ø2 v odvětví
„Oprava kanalizační stoky Tř. Legií – Bystřice pod Hostýnem“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
„Přístavba komory vodojemu Prusinovice“
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

16%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos group s.r.o.
5 149 637 846
Smo a.s.
2 25 875 161
Československá obchodní banka, a. s.
1 8 000 000
Vhs Brno, a.s.
1 4 485 993
Arte spol.s r.o
1 3 499 500
Ostatní dodavatelé 4 5 321 041

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 33% (1 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 196 819 541
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 220 425 459
Nákupy celkem 417 245 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 73%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 27% (4 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 87% (13 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 20% (3 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 13% (2 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

18%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 20% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,36 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

62%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 47% (7 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (2 z 15)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.