Malá města • 2016

Město Luhačovice

IČO 00284165

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Energetické úspory MŠ Luhačovice
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Úspory energie ZŠ Luhačovice 2, Školní 811
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2016
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Sates Morava spol. s r.o.
4 26 542 400
Smo a.s.
2 8 032 060
Sanizo, spol. s r.o.
1 6 628 433
Stavby Zlín s.r.o. v likvidaci
1 3 331 247
E.on Energie, a.s.
2 2 686 024

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice
Dodatečné práce
1 002 781
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice
Dodatečné práce
683 510
Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice
Dodatečné práce
480 629
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice
Dodatečné práce
386 780

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (1 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 60% (6 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (2 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 10)