Státní správa • 2015

Ústavní soud

IČO 48513687

Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

36.
pořadí
66%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obnova licenční smlouvy v programu Microsoft Enterprise Agreement a nákup nových licencí
Dodávka programového vybavení
2
Ø1 v odvětví
Dodávka osobních automobilů vyšší třídy.
Osobní vozidla
1
Ø3 v odvětví
Dodávka automobilů střední a vyšší třídy 2011 - část 2
Osobní vozidla
1
Ø3 v odvětví
Obnova sochařské výzdoby
Služby poskytované sochaři
3
Ø7 v odvětví
Dodávka HW dílů pro doplnění stávajících serverů a k propojení serverů do Microsoft Hyper-V clusteru Windows serveru 2012 R2
Servery
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Autocont Cz a.s.
3 8 655 221
Porsche Inter Auto Cz spol. s r.o.
2 7 862 424
S:lukas s.r.o.
1 2 450 000
Škoda Auto a.s.
3 2 165 596
E.on Energie, a.s.
1 976 500
Ostatní dodavatelé 1 679 047

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

50%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 22 788 789
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 67 981 733
Nákupy celkem 90 770 523

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

79%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rozšíření funkcionalit stávajících aplikací a částečná náhrada Elektronické podatelny v systému ECM
Jediný dodavatel (technické důvody)
1 325 563

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

33%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (4 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 18% (2 z 11)
Chybné IČO zadavatele 18% (2 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (1 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

19%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 25% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,02 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 9% (1 z 11)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.