Státní správa • 2015

Česká Národní Banka

IČO 48136450

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

7.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 61%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Poskytování služeb FM pro budovy ČNB
Různé opravy a údržba
3
Ø3 v odvětví
Opravy a údržba strojů BPS
Opravy a údržba strojů a zařízení
1
Ø1 v odvětví
Dodávka elektřiny pro ČNB
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví
Výroba a prodej sad oběžných mincí (koncesní řízení)
Mince
2
Ø3 v odvětví
Provádění údržby, oprav a revizí v oblasti elektro
Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Iss Facility Services s.r.o.
1 41 891 682
Oracle Czech s.r.o.
8 40 404 379
Kmx Bt Praha, spol. s r.o.
3 39 274 407
Pražská energetika, a.s.
3 27 217 150
Česká mincovna, a.s.
2 21 184 388
Ostatní dodavatelé 82 290 484 507

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

90%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 63% (17 z 27)
Necenová soutěž 30% (8 z 27)
Dělení zakázky na části 15% (4 z 27)
Elektronická aukce 19% (5 z 27)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

62%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 470 579 691
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 740 161 082
Nákupy celkem 1 210 740 773

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

35%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Opravy a údržba strojů BPS
Neuveden
35 394 488
Technická podpora a update produktů Oracle na rok 2015
Jediný dodavatel (právní důvody)
13 326 234
Technická podpora produktů Oracle
Neuveden
12 896 446
Technická podpora a update produktů Oracle
Neuveden
12 492 456
Dodávka elektřiny pro ČNB
Neuveden
7 734 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 13%
Zrušené zakázky 11%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,15

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

38%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 101)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 5% (5 z 101)
Neuvedený druh řízení 1% (1 z 101)
Chybné IČO dodavatele 2% (2 z 101)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 101)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 101)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 101)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (11 z 101)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

82%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 90% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,38 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 2% (2 z 101)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 1% (1 z 101)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (3 z 101)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 101)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 101)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (1 z 101)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (12 z 101)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

100%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl v zákonném limitu 15 dnů.