Státní správa • 2015

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

IČO 72050501

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 61%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 68%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Prima spol. s r.o.
9 46 796 302
Resa - sanace a rekonstrukce, spol. s r.o.
11 17 138 993
O2 Czech Republic a.s.
1 2 762 321
Ats-telcom Praha a.s.
1 2 189 140
Trade Fides, a.s.
2 2 104 701
Ostatní dodavatelé 5 4 565 080

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 76 142 339
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 344 611 305
Nákupy celkem 420 753 644

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 61%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo (Pastýřská)
Neuveden
1 438 910
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (Pastýřská)
Neuveden
1 290 208
Jednací řízení bez uveřejnění, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Neuveden
507 126
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo - prostory IOS
Neuveden
303 941
Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo - prostory IOS
Neuveden
200 391

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

17%
průměr 58%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 67%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 55%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 47% (15 z 32)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 41% (13 z 32)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 32)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 32)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 32)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 32)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 32)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (7 z 32)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 32%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 0% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,28 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

61%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 32)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 32)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 32)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 32)
Insolvence dodavatele 38% (12 z 32)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 32)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 28% (9 z 32)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

75%
průměr 56%

Úplné poskytnutí informací

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.