Státní firmy • 2015

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (řlp Čr, s.p.)

IČO 49710371

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba TWR LKMT Ostrava - Mošnov
Výstavba administrativních budov
5
Ø4 v odvětví
Komplexní obnova a rozšíření radiokomunikací s obnovou VCS na regionálních letištích s migrací na VoIP
Zařízení pro řízení letového provozu
3
Ø1 v odvětví
EUROCAT 2000 PU – Batch 10
Dodávka programového vybavení
1
Ø1 v odvětví
Rekonstrukce objektu Letecká škola
Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu
18
Ø4 v odvětví
PRIMÁRNÍ RADAR - OSTRAVA A BRNO
Radar
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 62%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ifield Computer Consultancy Limited - organizační složka
46 510 793 296
Cs Soft a.s.
31 295 994 972
Neznámý dodavatel
0 136 351 095
Hochtief Cz a. s.
1 127 287 584
Rohde  & Schwarz - Praha, s.r.o.
1 113 923 878
Ostatní dodavatelé 183 1 100 329 421

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

83%
průměr 78%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (10 z 30)
Necenová soutěž 40% (12 z 30)
Dělení zakázky na části 20% (6 z 30)
Elektronická aukce 13% (4 z 30)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 67%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 2 321 581 638
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 278 072 862
Nákupy celkem 3 599 654 500

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

3%
průměr 73%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
EUROCAT 2000 PU – Batch 10
Jediný dodavatel (právní důvody)
93 204 000
Servisní SW a HW podpora pro systémy IDP, WALDO/ASTA2, Bypass, ESUP a METRAD
Jediný dodavatel (právní důvody)
43 691 468
ESUP 4.7.2
Jediný dodavatel (právní důvody)
39 096 300
ESUP 4.7.1
Jediný dodavatel (právní důvody)
36 945 515
Portace IDP serverů
Jediný dodavatel (právní důvody)
35 806 615

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

77%
průměr 59%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 10%
Zrušené zakázky 6%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,24

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 76%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 293)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 58% (170 z 293)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 293)
Chybné IČO dodavatele 14% (40 z 293)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 293)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 293)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 293)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (15 z 293)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

24%
průměr 36%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 42% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,74 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 293)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (1 z 293)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 2% (6 z 293)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 293)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 293)
Dar od dodavatele politickým stranám 1% (3 z 293)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (63 z 293)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 29%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.