Nemocnice • 2015

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

IČO 26365804

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 57%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu
Lineární urychlovače
2
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce dialyzačního střediska Nemocnice Karlovy Vary
Rekonstrukce budov
3
Ø5 v odvětví
Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Chebu
CT skener
4
Ø2 v odvětví
Přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN a.s. - I.etapa
Zdravotnické přístroje
2
Ø2 v odvětví
Servisní péče zobrazovacího systému Philips Brilliance iCT SP 128-slice
Opravy a údržba rentgenových přístrojů
1
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 69%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Transkontakt-medical s.r.o.
3 108 126 497
Metrostav a.s.
2 30 340 419
L I N E T spol. s r.o.
4 24 044 488
Philips Česká republika s.r.o.
3 23 243 300
Siemens, s.r.o.
3 18 439 835
Ostatní dodavatelé 46 119 126 845

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 82%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 23% (5 z 22)
Necenová soutěž 18% (4 z 22)
Dělení zakázky na části 36% (8 z 22)
Elektronická aukce 0% (0 z 22)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 45%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 332 520 073
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 482 369 927
Nákupy celkem 1 814 890 000

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

80%
průměr 78%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Servisní péče zobrazovacího systému Philips Brilliance iCT SP 128-slice
Předchozí zakázka bez nabídek
11 875 000
Provádění pozáručního servisu a údržby na přístroji zdravotnické techniky Angiolinka Allura Xper FD10 Floor
Jediný dodavatel (technické důvody)
6 398 000

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 53%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 31%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,56

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 61)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 2% (1 z 61)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 61)
Chybné IČO dodavatele 7% (4 z 61)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 61)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 61)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 61)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (2 z 61)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

42%
průměr 45%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 72% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,68 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 61)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 61)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 61)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 61)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 61)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 61)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 15% (9 z 61)

Poskytování informací na vyžádání

Odpověděl zadavatel na žádost o informace?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%

Žádná odpověď

Zadavatel odpověděl, ale až po základní zákonné lhůtě 15 dnů.